Sociaal intranet Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Zorggroep Oude en Nieuwe Land zet Mett in als sociaal intranet voor haar medewerkers. Het sociale intranet is een ontmoetingsplein waar 2400 medewerkers met elkaar in contact kunnen komen en blijven, kennis en informatie kunnen delen en op de hoogte blijven van alles wat speelt binnen de organisatie en daarbuiten.

Op ‘Het Ontmoetingsplein’ wordt nieuws gedeeld, staan de activiteiten die worden georganiseerd, welke projecten er lopen en worden documenten gedeeld. Daarnaast kunnen gebruikers zelf activiteiten delen en elkaar ontmoeten in open en besloten groepen. Een uitgebreid smoelenboek helpt medewerkers elkaar te vinden en te verbinden. Ook is ruimte voor de ‘fun factor’; via de beeldbank delen gebruikers foto’s van diverse ontmoetingen die hebben plaatsgevonden binnen en buiten de organisatie. Ook heeft de Zorggroep, vanuit een behoefte van medewerkers, zelf een zogenoemde ‘Zorggroep Marktplaats’ ingezet; waarbinnen medewerkers zelf vraag en aanbod kunnen matchen.

Interactief platform in de cloud

“Het is ons doel om een laagdrempelig, online platform te creëren waar onze medewerkers graag op komen om informatie te lezen en te delen”, zegt Annette Jansen, beleidsadviseur marketing en communicatie. “Omdat slechts een klein deel van onze 2400 medewerkers op kantoor werkt, moest het platform niet afhankelijk zijn van een locatie. Onze medewerkers kunnen nu op een makkelijke manier, op het moment dat het hun uitkomt en vanaf iedere computer, laptop, iPad of telefoon op de hoogte blijven van de gang van zaken binnen hun organisatie en van elkaar.

Iedereen kan en mag meedenken en -doen. Op deze manier willen we iedereen zo goed mogelijk informeren en betrekken. Het Ontmoetingsplein is voortdurend in ontwikkeling. Onze medewerkers hebben hier zelf een belangrijke rol in, maar ook de organisatie die vraagt om een andere manier van werken in de zorgsector.

Functionaliteiten van een sociaal intranet

Zorggroep Oude en Nieuwe Land gebruikt de volgende modules:

  • Groepenmodule
  • Smoelenboek
  • Nieuws
  • Agenda
  • Documenten delen
  • Reageren op documenten
  • Standaardpagina
  • Beeldbank
  • Vraag en antwoord

Wil je ook slim samenwerken met een sociaal intranet?
Neem contact op met ons via (030) 292 07 01 of stuur ons een email.